Katana wa bushi no tamashi

Ja

Miecz

Prace

Linki

Kontakt

Zbiory

Powrót

Moje zbiory

KOTO WAKIZASHI . Wykute w latach 1532-1570. prowincja Bizen


Ostrze:
Konstrukcja - shinogi zukuri
Kissaki - chu kissaki
Grzbiet - mune hikushi, iori mune
Hada - hirimen, ko itame
Hamon - gunome
Hamon na kissaki - notare komi
Yasurime - kesho yasuri
Nakago jiri - ha agari kurijiri
Nagasa - 44 cm
Sori - 16 mm (koshi zori)
Moto haba - 29 mm
Saki haba - 27 mm
Moto gasane - 6,5 mm
Saki gasane - 4 mm

Mei - Bizen (Bishu)Osafune ju Sukemitsu (5 generacja 80pkt)
Nenki -

Koshirae:
SHIRA SAYA
Habaki - z miedzi, dwu cze¶ciowe, (futate habaki), kryte srebrn± blach±

 


powrót