Katana wa bushi no tamashi

Ja

Miecz

Prace

Linki

Kontakt

Zbiory

Powrót

Moje zbiory

Tsuba do katany, wykonana z ¿elaza kszta³t mokko gata. Tsuba przedstawia cztery ptaki (¿órawie) nad wod±. W nakago ana miedziane sekigane, dwa otwory hitsu ana .

powrót