Katana wa bushi no tamashi

Ja

Miecz

Prace

Linki

Kontakt

Zbiory

Powrót

Moje zbiory

HIZENTO KATANA Tadayoshi. Wykuta w epoce EDO w 1795 roku.


Ostrze:
Konstrukcja - shinogi zukuri
Grzbiet - mune hikushi
Hada - Konuka-hada
Hamon - Chu-Suguha
Hamon na kissaki - długie kaeri
Yasurime - kiri, yoko lub ichi-monji
Nakago jiri - ha agari kuri-jiri
Nagasa - 64,77 cm
Sori - 13 mm (koshi zori)
Moto haba - 27,9 mm
Saki haba - 18 mm
Moto gasane - 6,4 mm
Saki gasane - 3,9 mm

Mei - Hizen [no] kuni O~mi no kami Tadayoshi
Nenki - Kansei 7 nen 8 gatsu hi (1795). ( era Kansei (1789-1801) 7 rok, 8 miesiąc)

Koshirae:
SHIRA SAYA
Habaki - z miedzi, jedno cześciowe, srebrzone z ukośnymi nacięciami

 


powrót