Katana wa bushi no tamashi

Ja

Miecz

Prace

Linki

Kontakt

Zbiory

Powrót

Moje prace

Tsuba do katany, ¿elzna, w kszta³cie nademaru gata z jedym hitsuana. Zdobiona motywem krajobrazowym, sygnowana.

 

 

 

 

powrót