Katana wa bushi no tamashi

Ja

Miecz

Prace

Linki

Kontakt

Zbiory

Powrót

O mieczu

 

ken wa kokoro nari

kokoro tadashi karazareba

ken mata tadashi karazu

ken o manaban to hossureba

mazu kokoro yori manabubeshi

*

 

ken is the spirit

if the spirit is not right

then the ken cannot be right

before you study ken you must find your spirit

*

miecz jest duszą

jeśli dusza nie jest prawa

także miecz nie może być prawy

zanim zaczniesz studiować miecz

musisz znaleźć swoją duszę

*

 

powrót